تمامی تست‌های کرونای بازیکنان فولاد مشخص شد

تمامی تست‌های کرونای بازیکنان فولاد مشخص شد بر اساس گزارش کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال عربستان پاسخ تمامی تست‌های کرونا اعضای تیم فولاد منفی اعلام شد. خبر ورزشی

تمامی تست‌های کرونای بازیکنان فولاد مشخص شد

بر اساس گزارش کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال عربستان پاسخ تمامی تست‌های کرونا اعضای تیم فولاد منفی اعلام شد.

تمامی تست‌های کرونای بازیکنان فولاد مشخص شد

خبر ورزشی