15:28 - 1403/04/14

تقویم نجومی امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ / تقویم همسران امروز

در نوشته حاضر تقویم نجومی و تقویم همسران امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ ارائه شده است.

تقویم نجومی امروز پنجشنبه ۱۴ تیر  ۱۴۰۳ / تقویم همسران امروز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در نوشته حاضر تقویم نجومی و تقویم همسران امروز پنجشنبه ۱۴ تیر۱۴۰۳ ارائه شده است.

امروز پنجشنبه ۱۴ تیر /جوزا ۱۴۰۳ مصادف با ۲۷ ذی القعده ۱۴۴۵، ۴ ژوئیه ۲۰۲۴ م است.

تقویم نجومی امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ | تقویم همسران پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳

امشب شب جمعه  از ساعت ۲۰:۰۲ شب قمر از برج عقرب خارج می‌گردد.امروز قمر در برج قوس است

مناسبت‌ها و احکام دینی و اسلامی

روز پنجشنبه طبق روایات متعلق است به #امام_حسن_عسکری_علیه_السلام . سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد

 

امروز روز خوبی برای امور زیر است:

اشتغال به دعا و عبادت.

همنشینی با صالحان و زیارت؛ و دوری از منازعه خوب است.

از نظر نجومی روز مناسبی برای امور زیر است:..

امروز قمر در «برج حوت» است. :

امور ازدواجی

امور تجاری

افتتاح شغل و کار

درو یا برداشت محصول

آغاز به درمان

تأسیس امور اساسی

لباس نو پوشیدن

سفارش دادن کالا

از شیر گرفتن کودک

امور مربوط به حرز

شراکت و امور مشارکتی؛ و شروع به کار و امور آموزشی نیک است.

نگارش ادعیه و حرز و برای نماز حرز و بستن آن خوب است.

مسافرت:مسافرت خوب و‌ سودمند است.

زایمان :زایمان برای زایمان مناسب نیست.

مباشرت امشب : امشب (شب پنجشنبه)؛فرزند حاکم یا عالم گردد.

اصلاح سر و صورت: موجب ایمنی از بلا می‌شود.

حجامت،حجامت،فصد،زالوانداختن،خون‌دادنباعث سلامتی می‌شود

.ناخن گرفتن:روز خیلی خوبیست.موجب رفع درد چشم، صحت جسم و شفای درد است..

بریدن پارچه روز خوبیست. شخص، عالم و اهل دانش و علم گردد

.تعبیر خواب

رویایی که امشب (شب پنجشنبه) دیده شود، تعبیرش از آیه ۲۰ سوره مبارکه «طه» است.

﴿﷽ فالقاها فاذا هی حیه تسعی﴾

دلیلی قوی یا وسیله‌ای مناسب، در اختیار خواب بیننده قرار گیرد و کار خود را با آن پیش ببرد.

مطلب خود را بر این مضامین قیاس کنید.

وقت استخاره

از طلوع فجر تا طلوع آفتاب

از ساعت ۱۲ تا عشاء آخر (وقت خوابیدن)

ذکر روز پنجشنبه = لا اله الا الله الملک الحق المبین

ذکر بعد از نماز صبح ۳۰۸ مرتبه #یارزاق موجب رزق فراوان میگردد.

روز پنجشنبه از روزهای خاص و مهم در هفته می باشد که انجام اعمال و خواندن چند دعا برای مسمانان توصیه شده است که ثواب و فضیلت بسیار زیادی دارد.

 در جدول زیر ساعات سعد و نحس امروز پنجشنبه ۱۴ تیر۱۴۰۳  را مشاهده می کنید

از روزهای نحس سال طبق روایت امام صادق (ع) است.​

توجه داشته باشید این ساعات براساس شهر تهران تنظیم شده است.

میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس

ساعات شب

خورشید [سعد اکبر – محبت – درخواست از حاکمان – درخواست حاجت]۱۹:۲۴ (چهارشنبه) – ۲۰:۱۱ (چهارشنبه)

زهره [سعد منقلب – محبت – درخواست از حاکمان – درخواست حاجت]۲۰:۱۱ (چهارشنبه) – ۲۰:۵۸ (چهارشنبه)

عطارد [میانه – برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۲۰:۵۸ (چهارشنبه) – ۲۱:۴۵ (چهارشنبه)

ماه [تابع شرایط – از انجام امور مهم صرفه نظر شود]۲۱:۴۵ (چهارشنبه) – ۲۲:۳۳ (چهارشنبه)

زحل [نحس اکبر – برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۲۲:۳۳ (چهارشنبه) – ۲۳:۲۰ (چهارشنبه)

مشتری [سعد اکبر منقلب – برای هر کار خوبی مناسب است]۲۳:۲۰ (چهارشنبه) – ۰۰:۰۱۴ (پنجشنبه)

مریخ [نحس اصغر – برای تفرقه و دشمنی و چیزهای پست]۰۰:۰۱۴ (پنجشنبه) – ۰۰:۵۴ (پنجشنبه)

خورشید [سعد اکبر – محبت – درخواست از حاکمان – درخواست حاجت]۰۰:۵۴ (پنجشنبه) – ۰۱:۴۲ (پنجشنبه)

زهره [سعد منقلب – محبت – درخواست از حاکمان – درخواست حاجت]۰۱:۴۲ (پنجشنبه) – ۰۲:۲۹ (پنجشنبه)

عطارد [میانه – برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۰۲:۲۹ (پنجشنبه) – ۰۳:۱۶ (پنجشنبه)

ماه [تابع شرایط – از انجام امور مهم صرفه نظر شود]۰۳:۱۶ (پنجشنبه) – ۰۴:۰۳ (پنجشنبه)

زحل [نحس اکبر – برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۰۴:۰۳ (پنجشنبه) – ۰۴:۵۱ (پنجشنبه))

ساعات روز

مشتری [سعد اکبر منقلب – برای هر کار خوبی مناسب است]۰۴:۵۱ (پنجشنبه) – ۰۶:۰۳ (پنجشنبه)

مریخ [نحس اصغر – برای تفرقه و دشمنی و چیزهای پست]۰۶:۰۳ (پنجشنبه) – ۰۱۴:۱۶ (پنجشنبه)

خورشید [سعد اکبر – محبت – درخواست از حاکمان – درخواست حاجت]۰۱۴:۱۶ (پنجشنبه) – ۰۸:۲۹ (پنجشنبه)

زهره [سعد منقلب – محبت – درخواست از حاکمان – درخواست حاجت]۰۸:۲۹ (پنجشنبه) – ۰۹:۴۲ (پنجشنبه)

عطارد [میانه – برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۰۹:۴۲ (پنجشنبه) – ۱۰:۵۵ (پنجشنبه)

ماه [تابع شرایط – از انجام امور مهم صرفه نظر شود]۱۰:۵۵ (پنجشنبه) – ۱۲:۰۸ (پنجشنبه)

زحل [نحس اکبر – برای نفرت، طلاق، جدایی و تفرقه]۱۲:۰۸ (پنجشنبه) – ۱۳:۲۰ (پنجشنبه)

مشتری [سعد اکبر منقلب – برای هر کار خوبی مناسب است]۱۳:۲۰ (پنجشنبه) – ۱۴:۳۳ (پنجشنبه)

مریخ [نحس اصغر – برای تفرقه و دشمنی و چیزهای پست]۱۴:۳۳ (پنجشنبه) – ۱۵:۴۶ (پنجشنبه)

خورشید [سعد اکبر – محبت – درخواست از حاکمان – درخواست حاجت]۱۵:۴۶ (پنجشنبه) – ۱۶:۵۹ (پنجشنبه)

زهره [سعد منقلب – محبت – درخواست از حاکمان – درخواست حاجت]۱۶:۵۹ (پنجشنبه) – ۱۸:۱۲ (پنجشنبه)

عطارد [میانه – برای هیچ کار نیک شایسته نیست]۱۸:۱۲ (پنجشنبه) – ۱۹:۲۵ (پنجشنبه)

اعمال ویژه روز پنجشنبه

روزه در پنج شنبه های دهه اول و دهه آخر هر ماه قمری؛ (صدوق، خصال، محمد بن علی، ص۱۶۰)

حجامت در پنج شنبهٔ آخر هر ماه قمری؛ (صدوق، خصال، محمد بن علی، ص۳۸۹)

کوتاه کردن ناخن؛ (صدوق، خصال، محمد بن علی، ص۳۸۹)

صد مرتبه صلوات

زیارت مزار شهیدان و مؤمنان

دعای مخصوص و اعمال روز پنج شنبه

روز پنج شنبه یکی از روزهای مهم هفته است که اعمال مستحبی با فضیلت و بسیاری دارد. اعمال و ادعیه روز پنج شنبه تاثیر فوق العاده مثبتی در روح و روان و البته زندگی انسان دارد. این اعمال در منابع مذهبی و مکتب اهل بیت(ع)ذکر شده و انجام آنها به مسلمانان توصیه شده است. در این بخش از دین و مذهب نمناک به اعمال مخصوص روز پنج شنبه پرداخته ایم.

ویژگی های پنج شنبه

پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، در روایات مختلفی روز پنج شنبه را روز مهمی دانسته اند و ویژگی هایی برای این روز برشمرده اند، مانند:

روز مبارک برای مسلمانان (صدوق، خصال، محمد بن علی، ۱۴۱۶ق، ص۳۸۳)

روز آفرینش بهشت (صدوق، خصال، محمد بن علی، ۱۴۱۶ق، ص۳۸۴)

روز عرضه اعمال (صدوق، خصال، محمد بن علی، ۱۴۱۶ق، ص۳۹۰)

اعمال روز پنجشنبه

اعمال مخصوص روز پنجشنبه

روزه در پنج شنبه های دهه اول و دهه آخر هر ماه قمری؛ (صدوق، خصال، محمد بن علی، ص۱۶۰)

حجامت در پنج شنبهٔ آخر هر ماه قمری؛ (صدوق، خصال، محمد بن علی، ص۳۸۹)

کوتاه کردن ناخن؛ (صدوق، خصال، محمد بن علی، ص۳۸۹)

صد مرتبه صلوات

زیارت مزار شهیدان و مؤمنان

ذکر مخصوص روز پنج شنبه

لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ المَلِک الحقّ المُبین؛ نیست خدایی جز الله فرمانروای حق و آشکار

زیارت امام حسن عسکری(ع)

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا وَلِیَّ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا حُجَّهَ اللَّهِ وَخالِصَتَهُ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یااِمامَ الْمُؤْمِنینَ وَوارِثَ الْمُرْسَلینَ

وَحُجَّهَ رَبِّ الْعالَمینَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ وَعَلی آلِ بَیْتِکَ الطَّیِّبینَ الطَّاهِرینَ یا مَوْلایَ یا اَبا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ اَنَا مَوْلیً لَکَ

وَلِالِ بَیْتِکَ وَهذا یَوْمُکَ وَهُوَ یَوْمُ الْخَمیسِ وَاَنَا ضَیْفُکَ فیهِ وَمُسْتَجیرٌ بِکَ فیهِ فَاَحْسِنْ ضِیافَتی وَاِجارَتی بِحَقِّ آلِ بَیْتِکَ الطَّیِّبینَ الطَّاهِرینَ.

درود بر تو ای ولیّ خدا! درود بر تو ای حجّت خدا و حجّت او! درودبر تو ای امام مؤمنان و وارث رسولان

و حجت پروردگارجهانیان!رحمت فرستد خدا بر تو و بر خاندان پاک و پاکیزه ات! ای سرورم، ای ابا محمّد حسن بن علی!

من وابسته تو و خاندان توام، واین روز توست که روز پنج شنبه است، و من مهمان توام، و این روز توست که روز پنج شنبه است، و من مهمان توام در آن و پناهنده به توام. خوب پذیری ام کن، و پناهم دِه به حقّ خاندان پاک و پاکیزه ات! (مفاتیح الجنان، تحقیق:علی آل کوثر، مجمع إحیاء الثقافه الإسلامیّه، ص۱۱۱)

متن زیارت امام حسن عسکری

دعای مخصوص روز پنج شنبه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

اَلْحَمْدُ للَّهِ ِ الَّذی اَذْهَبَ اللَّیْلَ مُظْلِماً بِقُدْرَتِهِ وَ جآءَ بِالنَّهارُ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ وَکَسانی ضِیآئَهُ وَ اَ نَا فی نِعْمَتِهِ اَللّهُمَّ فَکَما اَبْقَیْتَنی

لَهُ فَاَبْقِنی لِأَمْثالِهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لا تَفْجَعْنی فیهِ وَ فی غَیْرِهِ مِنَ اللَّیالی وَ الْأَیَّامِ بِارْتِکابِ الْمَحارِمِ وَ اکْتِسابِ الْمَأثِمِ

وَ ارْزُقْنی خَیْرَهُ وَ خَیْرَ ما فیهِ وَخَیْرَ ما بَعْدَهُ وَ اصْرِفْ عَنّی شَرَّهُ وَ شَرَّ ما فیهِ وَ شَرَّما بَعْدَهُ اَللّهُمَّ اِنّی بِذِمَّهِ الْإِسْلامِ اَتَوَسَّلُ اِلَیْکَ

وَ بِحُرْمَهِ الْقُرْآنِ اَعْتَمِدُ عَلَیْکَ وَ بِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اَسْتَشْفِعُ لَدَیْکَ فَاعْرِفِ اللّهُمَّ ذِمَّتِیَ الَّتی رَجَوْتُ بِها قَضآءَ

حاجَتی یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ اَللّهُمَّ اقْضِ لی فِی الْخَمیسِ خَمْساً لا یَتَّسِعُ لَها اِلاَّ کَرَمُکَ وَ لا یُطیقُها اِلاَّ نِعَمُکَ سَلامَهً اَقْوی بِها عَلی طاعَتِکَ

وَعِبادَهً اَسْتَحِقُّ بِها جَزیلَ مَثُوبَتِکَ وَ سَعَهً فِی الْحالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَ اَنْ تُؤْمِنَنی فی مَواقِفِ الْخَوْفِ بِاَمْنِکَ وَ تَجْعَلَنی مِنْ طَوارِقِ

الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ فی حِصْنِکَ وَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوَسُّلی بِهِ شافِعاً یَوْمَ الْقِیمَهِ نافِعاً اِنَّکَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمینَ!

سپاس از آنِ خدایی است که شب تار را به قدرت خود بُرد و روزروشن را به رحمت خود آورد، بار خدایا! چنان که مرا برای این روززنده گذاشتی،

برای مثل این روز زنده گذار، و رحمت فرست برپیامبر، محمّد و خاندانش، و داغدارم مکن در این روز و دیگر شب هاو روزها به ارتکاب حرام ها و اکتساب گناهان،

و روزی ام کن خیرش را و خیر آنچه در آن است و خیر پس از آن را و بگردان از من شرّ آن، وشرّ آنچه در آن است، و شرّ بعد از آن را. خدایا! به عهد و رشته اسلام تو توسّل می جویم،

و به حرمت قرآن، برتو اعتماد می کنم، و به محمّد مصطفی – که درود خدا بر او وخاندانش باد – نزد تو شفاعت می خواهم. به حساب آور خدایا، تعهّدی را که بدان امیدوار برآوردن حاجتم هستم ای مهربان ترینِ مهربانان!

خدایا!برآور برایم در این روز پنج شنبه، پنج حاجت که جز کرمت وسعت آن را ندارد، و جز نعمتت بر آن توانا نیست:سلامتی که مرا نیروی طاعت دهد،

و عبادتی که شایسته مزد فراوانم کند، و گشایشی در زندگی ام باروزی حلال، و مرا امنیّت دهی به هنگامِ ترس به امنیّت خود،

و ازحوادث پُر غم واندوه در دژ خویشم درآوری؛ ورحمت فرست برمحمد و خاندانش و توسّلم را به او، شفیعم ساز در روز قیامت سودبخش؛ زیرا تویی که مهربان ترینِ مهربانانی

(مفاتیح الجنان، تحقیق:علی آل کوثر، مجمع إحیاء الثقافه الإسلامیّه، ص۷۰)

دعای روز پنجشنبه

دعای امام کاظم(ع) در روز پنج شنبه

مَرْحَباً بِخَلْقِ اللَّهِ الْجَدِیدِ وَ بِکُمَا مِنْ کَاتِبَیْنِ وَ شَاهِدَیْنِ اکْتُبَا

بِسْمِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْإِسْلَامَ کَمَا وَصَفَ وَ الدِّینَ‌ کَمَا شَرَعَ وَ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثَ

وَ الْکِتَابَ کَمَا أَنْزَلَ (وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ) ( سوره النور، آیه ۲۵)

حَیَّا اللَّهُ مُحَمَّداً بِالسَّلَامِ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَصْبَحْتُ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْکَرِیمِ وَ اسْمِ اللَّهِ‌ الْعَظِیمِ

وَ کَلِمَتِهِ‌ التَّامَّهِ مِنْ شَرِّ السَّامَّهِ وَ الْهَامَّهِ وَ الْعَیْنِ اللَّامَّهِ وَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

وَ ذَرَأَ وَ بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّهٍ رَبِّی‌( آخِذٌ بِناصِیَتِها إِنَّ رَبِّی عَلی‌ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ‌)( سوره هود، آیه ۵۶)

اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِکَ فَأَعِذْنِی وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ فِی جَمِیعِ أُمُورِی

فَاحْفَظْنِی مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ مِنْ خَلْفِی وَ مِنْ فَوْقِی وَ مِنْ تَحْتِی

وَ لَا تَکِلْنِی فِی حَوَائِجِی إِلَی عَبْدٍ مِنْ عِبَادِکَ

فَیَخْذُلَنِی أَنْتَ مَوْلَایَ وَ سَیِّدِی فَلَا تُخَیِّبْنِی مِنْ رَحْمَتِکَ

اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِکَ وَ تَحْوِیلِ عَافِیَتِکَ اسْتَعَنْتَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ

مِنْ حَوْلَ خَلْقِهِ وَ قُوَّتِهِمْ وَ (أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ‌)( سوره الفلق، آیات ۱-۲)

حَسْبِیَ‌ (اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ‌)( سوره آل عمران، آیه ۱۷۳)

اللَّهُمَّ أَعِزَّنِی بِطَاعَتِکَ وَ أَذِلَّ أَعْدَائِی بِمَعْصِیَتِکَ وَ اقْصِمْهُمْ یَا قَاصِمَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ

یَا مَنْ لَا یُخَیِّبُ مَنْ دَعَاهُ وَ یَا مَنْ إِذَا تَوَکَّلَ الْعَبْدُ عَلَیْهِ کَفَاهُ اکْفِنِی کُلَّ مُهِمٍّ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عَمَلَ الْخَائِفِینَ وَ خَوْفَ الْعَامِلِینَ وَ خُشُوعَ الْعَابِدِینَ وَ عِبَادَهَ الْمُتَّقِینَ

وَ إِخْبَاتَ الْمُؤْمِنِینَ‌ وَ إِنَابَهَ الْمُخْبِتِینَ‌ وَ تَوَکُّلَ الْمُوقِنِینَ‌ وَ بِشْرَ الْمُتَوَکِّلِینَ

وَ أَلْحِقْنَا بِالْأَحْیَاءِ الْمَرْزُوقِینَ وَ أَدْخِلْنَا الْجَنَّهَ وَ أَعْتِقْنَا مِنَ النَّارِ وَ أَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا کُلَّهُ

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ إِیمَاناً صَادِقاً یَا مَنْ یَمْلِکُ حَوَائِجَ السَّائِلِینَ وَ یَعْلَمُ ضَمِیرَ الصَّامِتِینَ

إِنَّکَ بِکُلِّ خَیْرٍ عَالِمٌ‌ غَیْرُ مُعَلَّمٍ أَنْ تَقْضِیَ لِی حَاجَتِی‌ وَ أَنْ‌ تَغْفِرَ لِی وَ لِوَالِدَیَّ

وَ لِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ

وَ صَلَّی اللَّهُ‌ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِ‌ وَ آلِهِ إِنَّهُ‌ حَمِیدٌ مَجِید

(مجلسی، محمد باقر، تحقیق:سید ابراهیم میانجی ، محمد باقر بهبودی، ج۸۷، ص۲۱۲)

ادعیه روز پنجشنبه

دعای در پایان روز پنج‌شنبه:

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَاَتُوبُ اِلَیْهِ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ

وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ تَوْبَهَ عَبْدٍ خاضِعٍ مِسْکینٍ مُسْتَکینٍ لا یَسْتَطیعُ لِنَفْسِهِ صَرْفاً وَ لاعَدْلاً

وَ لا نَفْعاً وَلا ضَرّاً وَ لا حَیوهً وَ لا مَوْتاً وَ لا نُشُوراً وَ صَلَّی اللَّهُ عَلی مُحَمَّدٍ

وَ عِتْرَتِهِ الطَّیِّبینَ الطَّاهِرینَ الْأَخْیارِ الأَبْرارِ وَ سَلَّمَ تَسْلیماً.

آمرزش خواهم از خدایی که نیست پرستیده شایسته ای جز او. زنده وپاینده است

و به او باز گردم، بازگشتنِ بنده فروتن گدا و بیچاره که نتواند برای خود،

کاری و دفاعی و سودی و زیانی و زندگی و مرگی ورستاخیزی؛ و رحمت فرستد خدا بر محمّد

و نژاد پاک و پاکیزه و نیک و خوش رفتارش و درود فراوان بر آنها باد!

تسبیح روز پنج شنبه

برای خواندن تسبیح بافضیلت روز پنج شنبه که در روایات و احادیث اسلامی توصیه شده است روی لینک زیر کلیک کنید:

 

مطالب مرتبط