06:00 - 1403/04/21

تغییر تاریخ واریز حقوق تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری

هر ماه حقوق بازنشستگان بر اساس حروف الفبا از 20 هر ماه تا 30 هر ماه واریز خواهد شد.

تغییر تاریخ واریز حقوق تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،هر ماه حقوق بازنشستگان بر اساس حروف الفبا از ۲۰ هر ماه تا ۳۰ هر ماه واریز خواهد شد.

در تیر ماه که ۳۱ روزه است حقوق بازنشستگانی که در ۳۰ واریز می شد در ۳۱ این ماه واریز خواهد شد.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط