تعریف و تمجید رفیق علی کریمی از رئیس فدراسیون فوتبال/ پایان رفاقت با جادوگر؟

تعریف و تمجید رفیق علی کریمی از رئیس فدراسیون فوتبال/ پایان رفاقت با جادوگر؟ علیرضا امامی فر در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس مرکز ملی فوتبال گفت: از عزیزی خادم به خاطر بینشی که داشته تشکر می‌کنم. خبر ورزشی

تعریف و تمجید رفیق علی کریمی از رئیس فدراسیون فوتبال/ پایان رفاقت با جادوگر؟

علیرضا امامی فر در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس مرکز ملی فوتبال گفت: از عزیزی خادم به خاطر بینشی که داشته تشکر می‌کنم.

تعریف و تمجید رفیق علی کریمی از رئیس فدراسیون فوتبال/ پایان رفاقت با جادوگر؟

خبر ورزشی