تعداد کرونایی‌های رقیب پرسپولیس به ۱۰ نفر رسید

تعداد کرونایی‌های رقیب پرسپولیس به ۱۰ نفر رسید سرپرست تیم فوتبال نساجی اعلام کرد تست کرونای سه عضو دیگر این تیم نیز مثبت شده است. خبر ورزشی

تعداد کرونایی‌های رقیب پرسپولیس به ۱۰ نفر رسید

سرپرست تیم فوتبال نساجی اعلام کرد تست کرونای سه عضو دیگر این تیم نیز مثبت شده است.

تعداد کرونایی‌های رقیب پرسپولیس به ۱۰ نفر رسید

خبر ورزشی