تصمیم فرهاد مجیدی درباره ستاره خاص استقلال

تصمیم فرهاد مجیدی درباره ستاره خاص استقلال هافبک تیم استقلال با منفی شدن تست کرونایش به محل تمرین استقلال رفت. خبر ورزشی

تصمیم فرهاد مجیدی درباره ستاره خاص استقلال

هافبک تیم استقلال با منفی شدن تست کرونایش به محل تمرین استقلال رفت.

تصمیم فرهاد مجیدی درباره ستاره خاص استقلال

خبر ورزشی