تصمیم غیرمنتظره مدافع محبوب استقلال/ مدیرعامل آبی‌ها دور زده شد

تصمیم غیرمنتظره مدافع محبوب استقلال/ مدیرعامل آبی‌ها دور زده شد مدافع کروات استقلال با وعده تمدید قرارداد به ایران بازگشت اما این اتفاق تا کنون نیفتاده است. خبر ورزشی

تصمیم غیرمنتظره مدافع محبوب استقلال/ مدیرعامل آبی‌ها دور زده شد

مدافع کروات استقلال با وعده تمدید قرارداد به ایران بازگشت اما این اتفاق تا کنون نیفتاده است.

تصمیم غیرمنتظره مدافع محبوب استقلال/ مدیرعامل آبی‌ها دور زده شد

خبر ورزشی