تصمیم جدید عزیزیان درباره شکایت علیه مظاهری/ بماند بعد از آسیا

تصمیم جدید عزیزیان درباره شکایت علیه مظاهری/ بماند بعد از آسیا سعید عزیزیان، مربی دروازه‌بان‌های پیشین استقلال موقتا از شکایتش علیه رشید مظاهری صرف نظر کرد. خبر ورزشی

تصمیم جدید عزیزیان درباره شکایت علیه مظاهری/ بماند بعد از آسیا

سعید عزیزیان، مربی دروازه‌بان‌های پیشین استقلال موقتا از شکایتش علیه رشید مظاهری صرف نظر کرد.

تصمیم جدید عزیزیان درباره شکایت علیه مظاهری/ بماند بعد از آسیا

خبر ورزشی