۰۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

تحلیل نصیرزاده از ماجرای انتخاب سرپرست تیم ملی/ مردم همه چیز را می‌دانند

تحلیل نصیرزاده از ماجرای انتخاب سرپرست تیم ملی/ مردم همه چیز را می‌دانند هوشنگ نصیرزاده گفت: مردم می‌گویند اگر خورشیدی در چنین جایگاهی نباشد بهتر است. یک ضرب المثل آلمانی می‌گوید مردم همه چیز را می‌دانند. خبر ورزشی

تحلیل نصیرزاده از ماجرای انتخاب سرپرست تیم ملی/ مردم همه چیز را می‌دانند

تحلیل نصیرزاده از ماجرای انتخاب سرپرست تیم ملی/ مردم همه چیز را می‌دانند

هوشنگ نصیرزاده گفت: مردم می‌گویند اگر خورشیدی در چنین جایگاهی نباشد بهتر است. یک ضرب المثل آلمانی می‌گوید مردم همه چیز را می‌دانند.

تحلیل نصیرزاده از ماجرای انتخاب سرپرست تیم ملی/ مردم همه چیز را می‌دانند

خبر ورزشی

مطالب مرتبط

آخرین اخبار