۱۵:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

تحقیق و تفحص مجلس از ماجرای انتشار مصاحبه ظریف

احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به انتشار مصاحبه ظریف در توئیتی نوشت: «مجلس درز اطلاعات محرمانه و بعضا سرّی کشور در یک شبکه ضد ایرانی که در قالب مصاحبه نفر اول مسئول سیاست خارجی لو داده شده، تحقیق و تفحص می کند و افراد خائن به...

تحقیق و تفحص مجلس از ماجرای انتشار مصاحبه ظریف

احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به انتشار مصاحبه ظریف در توئیتی نوشت: «مجلس درز اطلاعات محرمانه و بعضا سرّی کشور در یک شبکه ضد ایرانی که در قالب مصاحبه نفر اول مسئول سیاست خارجی لو داده شده، تحقیق و تفحص می کند و افراد خائن به ملت و کشور را به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد.»

مطالب مرتبط

آخرین اخبار