ویژه بیمه شدگان تامین اجتماعی| دریافت مستمری پدر توسط دختر + شرایط جدید

شرایط دریافت مستمری پدر بیمه تامین اجتماعی یکی از دغدغه‌ها و ترس‌هایی است که ذهن خانم‌های غیرشاغل را بعد از فوت پدرشان، مشغول می‌نماید زیرا برای دریافت مستمری پدرمتوفی توسط دختر، قوانین مختلفی بصورت پراکنده وجود دارد که در اندیشه معاصر می خوانید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، هدف اصلی بیمه تامین اجتماعی، ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات اجتماعی و اقتصادی فرد است. اعطای کمک‌های مالی به افرادی که به دلیل بیماری، ناتوانی، تحت تاثیر سن، از کار افتاده‌اند و یا در شرایط اقتصادی ضعیف قرار دارند، از عمده فعالیت‌های این سازمان است.یکی از موارد پیگیر در سازمان خرید سابقه بیمه تامین اجتماعی است.در اندیشه معاصر به آخرین خبر از بیمه تامین اجتماعی می پردازیم.
شرایط دریافت مستمری پدر بیمه تامین اجتماعی یکی از دغدغه‌ها و ترس‌هایی است که ذهن خانم‌های غیرشاغل را بعد از فوت پدرشان، مشغول می‌نماید زیرا برای دریافت مستمری پدرمتوفی توسط دختر، قوانین مختلفی بصورت پراکنده وجود دارد.
خیلی اوقات اتفاق می‌افتد که خانمی شاغل یا مطلقه باشد. حال در اینجا اگر دخترخانمی پس از مدتی از شغل خود بیکار شود یا اگر طلاق بگیرد و به منزل پدر باز گردد و تا مدتی از نظر مخارج، تحت تکفل پدر قرار بگیرد؛ اما پس از مدتی پدر فوت نماید در اینجا تکلیف این خانم چه می‌شود؟ آیا همچنان از می‌تواند آن وجه را دریافت نماید یا خیر؟ شرایط دریافت مستمری پدر متوفی توسط دختر چیست؟

بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده به شرایطی پرداخته است که دختر قبلاً شاغل بوده؛ ولی به دلایلی بیکار شده یا شرایطی که دختر مطلقه بوده و به منزل پدر بازگشته است. بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند:
«فرزندان اناث (دختر) در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور (پسر) تا سن بیست‌سالگی و بعد از آن منحصراً، درصورتی‌که معلول ازکارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.»
در ماده فوق سخنی از مطلقه بودن یا شاغل بودن سابق دختر بیان نکرده است. تنها گفته است فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا همسر می‌توانند از مستمری و بیمه والدینشان استفاده نمایند.
پس می‌توان این‌گونه برداشت کرد، دخترانی که سابقاً شاغل بوده‌اند؛ ولی در حال حاضر بیکارند و دخترانی که مطلقه بوده و به منزل پدر بازگشته‌اند می‌توانند از مستمری پدر استفاده نمایند و فرقی بین آنها نیست.
اتباع خارجی در کشور از حقوق شهروندی برخوردار و مشمول حمایت‌های متعددی هستند؛ یکی از خدماتی که اتفاقاً برای اتباع مهم است و به آنها ارائه می‌شود، بیمه است.
تعمیم پوشش بیمه‌ای از اهداف سازمان تامین اجتماعی است و این سازمان در این زمینه اقدامات موثری انجام داده است. در سال‌های اخیر شاهد رشد ۱۵ درصدی در گروه بیمه‌شدگان اتباع خارجی هستیم. بیشترین بیمه‌شدگان اتباع در حوزه بیمه اجباری و بیشترین بیمه‌شدگان اتباع مربوط به کشورهای افغانستان و چین هستند.
تعهدات قانونی متناسب با نوع بیمه اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و… به اتباع خارجی تعلق می‌گیرد. حمایت‌های بلندمدت که به بیمه‌شدگان خارجی تعلق می‌گیرد شامل پرداخت مستمری بازنشستگی، پرداخت مستمری بازماندگان (مستمری فوت)، پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار است.
در بخش‌های حمایت‌های کوتاه‌مدت، حمایت در برابر حوادث و بیماری‌ها (دفترچه درمانی)، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت غرامت نقص عضو، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن، پرداخت کمک هزینه ازدواج، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی قابل ذکر است.به عبارتی بیمه‌شدگان اتباع خارجی همانند بیمه‌شدگان ایرانی از تمامی تعهدات و حمایت‌های این سازمان به جز بیمه بیکاری برخوردار هستند. در حال حاضر تمامی بیمه شدگان این سازمان، شماره اختصاصی تامین اجتماعی(SNN) دارند./مکتوب نامه

به هنگام تخصیص SSN به اتباع خارجی مقیم در ایران، شناسایی کد شناخت با شماره اختصاصی کارت اقامت و پروانه کار، شماره گذرنامه، شناسه فراگیر درج شده در گذرنامه انجام می‌شود.به استناد مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار، مرجع صادر کننده مجوز اشتغال اتباع خارجی در ایران، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استانها است.

سهم دختر از حقوق پدر فوت شده

کارگران و کارمندان، پس از رسیدن به سن بازنشستگی تامین اجتماعی و خدمات کشوری، ماهیانه، حقوقی را از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری دریافت می کنند که به این حقوق، حقوق بازنشستگی گفته می شود.

حقوق بازنشستگی، تا زمانی که فرد بازنشسته، در قید حیات است، به خود او پرداخت شده و پس از فوت وی، وراث قانونی او، حق دریافت آن را خواهند داشت. البته، در میان طبقات و درجات ارث، صرفا، وراث طبقه اول، یعنی پدر و مادر و فرزندان بازنشسته و همچنین، همسر وی، حق دریافت حقوق بازنشستگی را دارند.

از جمله افرادی که این امکان را داشته که از حقوق بازنشستگی متوفی برخوردار شوند، فرزند دختر او بوده که با توجه به شرایط مذکور در قانون جدید مستمری بگیران، سهمی از حقوق بازنشسته خواهد داشت. به همین دلیل، این سوال مطرح می گردد که سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، به چه میزان می باشد و چند درصد از حقوق پدر به دختر می رسد؟

برای پاسخ به این سوال، باید به قوانین تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، مراجعه نمود و سهم دختر از حقوق پدر فوت شده را برای فرزندان دختر بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری، به طور جداگانه محاسبه کرد.

چرا که بر اساس این دو قانون، میزان سهم دختر از حقوق بازنشستگی پدر و شرایط آن، در مورد دو گروه از بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری، دارای تفاوت هایی بوده که البته، با تصویب قانون جدید مستمری بگیران، در حال حاضر، شرایط دریافت مستمری این دو گروه، یکسان شده است. لذا، در ادامه، در دو بخش جداگانه، به این سوال پاسخ خواهیم داد که سهم دختر از حقوق پدر فوت شده چقدر است و چند درصد از حقوق پدر به دختر می رسد؟

سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، در بند ۲ ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، مشخص شده است. به موجب این بند، سهمی که فرزند دختر از حقوق بازنشستگی پدر فوت شده خود می برد، ۲۵ درصد مستمری بوده که در دو حالت زیر افزایش می یابد: در صورتی که دختر، هر دو پدر و مادر خود را از دست داده باشد، سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، به دو برابر، افزایش یافته و به این ترتیب، سهم وی، ۵۰ درصد از حقوق بازنشستگی پدر خواهد بود.

چنانچه، یکی از وارث فوت کرده یا شرایط دریافت مستمری را از دست دهد، سهم او میان وراث، از جمله دختر متوفی، تقسیم می گردد. بنابراین، در این حالت نیز، سهم دختر از حقوق بازنشستگی پدر فوت شده، به بیش از ۲۵ درصد، افزایش خواهد یافت.

سهم دختر از حقوق پدر فوت شده در قانون استخدام کشوری، دارای تفاوت های اساسی با قانون تامین اجتماعی می باشد. از جمله اینکه، پس از فوت بازنشسته کشوری، صرفا، نیمی از حقوق وی به وراث او پرداخت می شود.

همچنین، بر خلاف قانون تامین اجتماعی، سهمی که در صورت فوت پدر، به دختر وی می رسد، مساوی با سایر وراث می باشد. چرا که مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری، حقوق وظیفه بازنشسته، به صورت مساوی، میان وراث او تقسیم می گردد.

از دیگر تفاوت های قانون استخدام کشوری و تامین اجتماعی، این مساله بوده که در صورت فوت یکی از وراث یا از دست دادن شرایط دریافت حقوق بازنشستگی، در میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، تغییری حاصل نمی شود. چرا که سهم آن وارث، به نفع صندوق بازنشستگی کشوری ضبط می گردد.

علاوه بر این سوال که چند درصد از حقوق پدر به دختر می رسد، مساله دیگری که در رابطه با سهم این وارث مطرح می گردد، بحث شرایط دریافت حقوق بازنشستگی پدر بوده که با تصویب قانون جدید مستمری بگیران، دچار تغییرات مهمی شده است.

قانون جدید مستمری بگیران دختر

تا پیش از تصویب قانون جدید مستمری بگیران دختر، همچون میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، شرایط این سهم نیز در قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، دارای تفاوت های اساسی و تعیین کننده ای بود.

با این توضیح که در قانون تامین اجتماعی، فرزند دختر تا ۱۸ سالگی، حق استفاده از حقوق پدر خود را داشت و بعد از این سن، سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، تنها در صورتی به وی تعلق می گرفت که به تحصیل اشتغال داشته یا به علت بیماری یا نقص عضو، قادر به کار کردن نبود.

اما، در قانون استخدام کشوری، پرداخت حقوق بازنشستگی پدر به فرزند دختر، تا سن ۲۰ سالگی و مشروط به عدم ازدواج دختر، امکان پذیر بود و پس از آن نیز تنها در صورت نداشتن شوهر و اشتغال به تحصیل، فرزند دختر، حداکثر تا ۲۵ سالگی، حق دریافت حقوق پدر فوت شده خود را داشت. لازم به ذکر است که دریافت پاداش بازنشستگی بازنشستگان کشوری، توسط وراث آنها، من جمله فزند دختر، دارای محددویت سنی نبود.

سرانجام، قانون جدید مستمری بگیران دختر، به این اختلافات پایان داد و شرایط یکسانی را برای سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، در رابطه با فرزندان بازنشستگان تامین اجتماعی و خدمات کشوری، مقرر نمود.

لازم به ذکر است که قانون جدید مستمری بگیران، همان قانون حمایت خانواده جدید بوده که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده و در ماده ۴۸ خود، به توضیح شرایط سهم دختر از حقوق پدر فوت شده خود می پردازد. در ادامه، این شرایط را بررسی خواهیم کرد.

مطابق قانون جدید مستمری بگیران، فرزند دختر، بدون محدودیت سنی، از حقوق پدر فوت شده خود، بهره مند شده و تنها در دو حالت، حقوق او قطع خواهد شد که این دو حالت، عبارتند از: داشتن شوهر و اشتغال وی.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون جدید مستمری بگیران، فرزند پسر صرفا تا ۲۰ سالگی، حق استفاده از حقوق بازنشستگی پدر خود را داشته و پس از این سن، استفاده وی از حقوق پدر، صرفا در صورتی ممکن خواهد بود که اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته یا معلول از کار افتاده نیازمند باشد.

چند درصد از حقوق پدر به دختر مطلقه می رسد

در بخش قبل، به معرفی قانون جدید مستمری بگیران دختر پرداخته و گفتیم که که این قانون، در واقع، همان قانون حمایت خانواده جدید بوده که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده و در ماده ۴۸ خود، به توضیح شرایط سهم دختر از حقوق پدر فوت شده خود می پردازد. همچنین، توضیح دادیم که فرزند دختر، برخلاف فرزند پسر، بدون محدودیت سنی، از حقوق پدر فوت شده خود بهره مند می گردد مگر در حالتی که شوهر داشته یا در جایی، مشغول به کار باشد که در این دو صورت، مستمری وی قطع خواهد شد.

چند درصد از حقوق پدر به دختر مطلقه می رسد

البته، چنانچه، فرزند دختر پس از ازدواج، از همسر خود جدا شود، از آنجا که در این وضعیت، دارای شوهر نمی باشد، مجددا حق استفاده از بیمه تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی پدر خود را خواهد داشت و در نتیجه، مستمری وی مجددا برقرار می شود. در این صورت، این سوال، مطرح خواهد شد که در حالت طلاق دختر، چند درصد از حقوق پدر به دختر می رسد؟

در پاسخ به سوال فوق، باید گفت، میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، در حالتی که وی به دلیل عدم ازدواج، دارای شوهر نباشد یا اینکه به دلیل جدایی، فاقد شوهر باشد، تفاوتی نداشته و در هر دو حالت، سهم فرزند دختر، با مراجعه به قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشور، تعیین شده که مطابق توضیحات زیر می باشد./هیوا

سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، در قانون تامین اجتماعی، ۲۵ درصد مستمری بوده که در صورتی که دختر، هر دو پدر و مادر خود را از دست داده باشد، به ۵۰ درصد افزایش می یابد. همچنین، در صورت فوت یکی از وراث یا از دست دادن شرایط،از آنجا که سهم او میان وراث، از جمله دختر متوفی، تقسیم می گردد، در این حالت نیز، سهم دختر، به بیش از ۲۵ درصد، افزایش خواهد یافت.

سهم دختر از حقوق پدر فوت شده در قانون استخدام کشوری، بدین صورت بوده که اولا، صرفا، نیمی از حقوق بازنشسته به وراث او، من جمله دختر پرداخت می شود؛ ثانیا، سهم دختر، برخلاف قواعد ارث، مساوی با سایر وراث می باشد و ثالثا، در صورت فوت یکی از وراث یا از دست دادن شرایط دریافت حقوق بازنشستگی، در میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده، تغییری حاصل نمی شود. چرا که سهم آن وارث، به نفع صندوق بازنشستگی کشوری ضبط خواهد شد.

یکی از موارد طلاق صوری، در کشور ما، طلاق برای دریافت حقوق پدر فوت شده، توسط دختر وی می باشد. از آنجا که این اقدام، خلاف قانون بوده و در صورت احراز موضوع، انجام دهندگان آن، مشمول ضمانت اجراهای قانونی می شوند، پیشنهاد می شود، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله زیر مطالعه شود.

قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده

علاوه بر میزان سهم دختر از حقوق پدر فوت شده و شرایط آن، یکی از مسائل مهم دیگری که در رابطه با سهم فرزند دختر، از حقوق بازنشستگی پدر وی مطرح می شود، بحث قطع شدن این حقوق و شرایط آن می باشد. لذا، در این بخش، به بررسی موارد قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده پرداخته که مطابق توضیحات زیر می باشد.

تا پیش از تصویب قانون جدید مستمری بگیران یا همان قانون حمایت خانواده، موارد قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده، برای فرزندان دختر مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، کاملا متفاوت از یکدیگر بود.

با این توضیح که در قانون تامین اجتماعی، با رسیدن فرزند دختر به ۱۸ سالگی، حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی پدر فوت شده وی قطع می شد، مگر در حالتی که اشتغال به تحصیل داشته یا اینکه به دلیل بیماری یا نقص عضو، قادر به کار کردن نبود. اما، در قانون استخدام کشوری، فرزند دختر تا حداکثر ۲۵ سالگی، به شرط نداشتن شوهر و شغل، حق استفاده از حقوق پدر فوت شده خود را داشت و پس از این سن، حقوق وی قطع می گشت.

در حال حاضر، مطابق قانون جدید مستمری بگیران، موارد قطع مستمری دختر از حقوق پدر فوت شده، برای فرزندان دختر مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، مانند یکدیگر بوده که در ادامه، به توضیح این موارد می پردازیم.

فرزند دختر، شوهر داشته باشد. بنابراین، در صورتی که فرزند دختر، پس از ازدواج، از شوهر خود جدا شده و در نتیجه، فاقد شوهر باشد، حق بهره مندی از حقوق پدر فوت شده خود را خواهد داشت.

فرزند دختر، دارای شغل باشد. نتیجه این مساله این است که چنانچه، دختری که به دلیل اشتغال، مستمری وی قطع شده، فاقد شغل گردد، می تواند از حقوق پدر فوت شده خود استفاده نماید.

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.