بانک و بیمه

بیمه شدگان تامین اجتماعی بخوانند/کمک هزینه بارداری بیمه تامین اجتماعی

میزان کمک هزینه بارداری، برابر با دو سوم آخرین مزد یا حقوق شخص بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر سه روز اول پرداخت می‌شود.

بارداری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصربه نقل از روز۱۰۰ میزان کمک هزینه بارداری، برابر با دو سوم آخرین مزد یا حقوق شخص بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر سه روز اول پرداخت می‌شود.برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید

بیمه شدگان تامین اجتماعی بخوانند/کمک هزینه بارداری بیمه تامین اجتماعی

کمک هزینه بارداری بیمه تامین اجتماعی

میزان کمک هزینه بارداری، برابر با دو سوم آخرین مزد یا حقوق شخص بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر سه روز اول پرداخت می‌شود.

بیمه‌شدگان زن با ارائه گواهی ولادت و شناسنامه نوزاد و مادر می‌توانند درصورت عدم اشتغال بکار حسب ضوابط قانونی از غرامت دستمزد ایام بارداری و مرخصی زایمان بهره‌مند گردند.

حق بیمه

بیمه شدگان تامین اجتماعی بخوانند/کمک هزینه بارداری بیمه تامین اجتماعی

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری:

کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه‌شدگان زن پرداخت می‌شود که دارای شرایط زیر باشند:

ظرف یک سال پیش از زایمان، حق‌بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.

در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.

در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.

در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد.
روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری:
میزان کمک هزینه بارداری، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر ۳ روز اول پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق‌بیمه که بیمه‌شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است، با هم جمع می شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه‌شده در این مدت تقسیم می‌شود.
مدت مرخصی استراحت زایمان:
کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند، ۹ ماه است که ۳ ماه آن می‌بایست بعد از دوران زایمان باشد.
براساس مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به شماره ۱۹۷۲۶ مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیردهی از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است. مدت مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو ۹ ماه و برای زایمان‌های سه‌ قلو یا بیشتر یکسال خواهد بود.
چنانچه بیمه‌شده زن در طول دوره بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج و تائید شورای پزشکی سازمان نیازبه استراحت پزشکی داشته باشد. غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

منبع : روز100

مطالب مرتبط