بهرام افشاری و پدربزرگش + عکس

بهرام افشاری و پدربزرگش + عکس عکسی که بهرام افشاری از دوران کودکیش به همراه پدربزرگش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. پارس

بهرام افشاری و پدربزرگش + عکس بهرام افشاری و پدربزرگش + عکس lead

عکسی که بهرام افشاری از دوران کودکیش به همراه پدربزرگش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

پارس