۱۹:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

بهترین خرید جوان رئال ضامن درخشش مقابل لیورپول/ وینیسیوس قبلاً کجا بود؟

بهترین خرید جوان رئال ضامن درخشش مقابل لیورپول/ وینیسیوس قبلاً کجا بود؟ وینیسیوس جونیور با ۲۰ سال و ۲۶۸ روز پس از رائول که ۱۸ سال و ۲۵۳ روز داشت در مرحله حذفی لیگ قهرمانان دومین گلزن جوان رئال مادرید شد. خبر ورزشی

بهترین خرید جوان رئال ضامن درخشش مقابل لیورپول/ وینیسیوس قبلاً کجا بود؟

بهترین خرید جوان رئال ضامن درخشش مقابل لیورپول/ وینیسیوس قبلاً کجا بود؟

وینیسیوس جونیور با ۲۰ سال و ۲۶۸ روز پس از رائول که ۱۸ سال و ۲۵۳ روز داشت در مرحله حذفی لیگ قهرمانان دومین گلزن جوان رئال مادرید شد.

بهترین خرید جوان رئال ضامن درخشش مقابل لیورپول/ وینیسیوس قبلاً کجا بود؟

خبر ورزشی

مطالب مرتبط