۰۶:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

بسته کمک معیشتی دولت در ماه رمضان

روحانی در جلسه هیات دولت گفت: در روزهای اول ماه رمضان یک نوبت اضافی از یارانه کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود. دریافت ۳۱ MB مهر

بسته کمک معیشتی دولت در ماه رمضان
بسته کمک معیشتی دولت در ماه رمضان

روحانی در جلسه هیات دولت گفت: در روزهای اول ماه رمضان یک نوبت اضافی از یارانه کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود.

دریافت ۳۱ MB مهر

مطالب مرتبط