22:27 - 1403/04/17

بانک و بیمه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه البرز

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه البرز ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۳ در محل ساختمان مرکزی ( شریعتی ) این شرکت برگزار می شود

بیمه تکمیلی بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصربه نقل از صفحه اقتصاد مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه البرز ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۳ در محل ساختمان مرکزی ( شریعتی ) این شرکت برگزار می شود.برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه البرز

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه البرز ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۳ در محل ساختمان مرکزی ( شریعتی ) این شرکت برگزار می شود.
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه البرز ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۳ در محل ساختمان مرکزی ( شریعتی ) این شرکت برگزار می شود.استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به زمان مذکور و همچنین سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد، از موارد دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه البرز خواهد بود.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه البرز

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه البرز

از طرفی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و همچنین وکیل رسمی و یا نماینده و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی سهامدار دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی، که رأس ساعت ۱۴روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۳ در سالن همایش کتابخانه ملی به آدرس تهران بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی (سالن قلم) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانیhttps://skyroom.dayins.com/ch/dayins اقدام نمایند.دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت؛

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تصمیمگیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حقالزحمه ایشان برای سال ۱۴۰۳؛

۴- انتخاب و تعیین حقالزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال ۱۴۰۳؛

۵- تعیین حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۳؛

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

۷- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۸- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۳؛

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عموی عادی باشد.

 

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط