09:54 - 1400/01/18

بررسی تحریم‌های ضد ایرانی توسط ر+فیلم

یکی از خبرنگاران آمریکایی، در یک گفت و گوی اینترنتی، به موضوع اعمال تحریمها ی ظالمانه ایالات متحده آمریکا، علیه ملت جمهوری اسلامی ایران پرداخت. او با اشاره به غارت منابع کشور‌های مختلف توسط آمریکا، اعلام کرد که طراحان تحریم‌های ایران ، از...

بررسی تحریم‌های ضد ایرانی توسط ر+فیلم

یکی از خبرنگاران آمریکایی، در یک گفت و گوی اینترنتی، به موضوع اعمال تحریمها ی ظالمانه ایالات متحده آمریکا، علیه ملت جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

او با اشاره به غارت منابع کشور‌های مختلف توسط آمریکا، اعلام کرد که طراحان تحریم‌های ایران ، از رنج کشیدن مردم این کشور لذت می‌برند.

افکار

مطالب مرتبط