۱۹:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

برای تهیه مسکن ملاک شأن زوجه است یا استطاعت مالی زوج؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که هنگام عقد ازدواج مطرح می‌شود خرید خانه توسط زوج برای زوجه است. بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تهیه مسکن ملاک شأن زوجه است و استطاعت مالی زوج ملاک نیست. اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که شوهر باید د...

برای تهیه مسکن ملاک شأن زوجه است یا استطاعت مالی زوج؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که هنگام عقد ازدواج مطرح می‌شود خرید خانه توسط زوج برای زوجه است. بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تهیه مسکن ملاک شأن زوجه است و استطاعت مالی زوج ملاک نیست.

اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که شوهر باید در شهر محل سکونت خود برای زوجه منزل تهیه کند، اما متأسفانه در بسیاری از پرونده ها مشاهده می‌شود که شوهر در شهری دیگر مسکن تهیه کرده و این اقدام او اشتباه است.

بر اساس قانون زوج موظف است تا خانه‌ای متناسب با شأن همسرش خریداری کند و در صورتی که این کار را انجام ندهد، یکی از مصادیق عسر و حرج به شمار خواهد رفت.

افکار

مطالب مرتبط