۰۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

بازیگرانی که در ورزش هم ستاره بودند/ بزرگانی مثل سوپراستار سینمای ایران

بازیگرانی که در ورزش هم ستاره بودند/ بزرگانی مثل سوپراستار سینمای ایران سینما و ورزش با یکدیگر در تضاد نیستند، بازیگران بسیاری بوده‌اند که توانایی‌شان در ورزش را به رخ کشیده و برعکس آن هم رخ داده، ورزشکارانی بوده‌اند که روی به بازیگری آور...

بازیگرانی که در ورزش هم ستاره بودند/ بزرگانی مثل سوپراستار سینمای ایران

بازیگرانی که در ورزش هم ستاره بودند/ بزرگانی مثل سوپراستار سینمای ایران

سینما و ورزش با یکدیگر در تضاد نیستند، بازیگران بسیاری بوده‌اند که توانایی‌شان در ورزش را به رخ کشیده و برعکس آن هم رخ داده، ورزشکارانی بوده‌اند که روی به بازیگری آورده‌اند.

بازیگرانی که در ورزش هم ستاره بودند/ بزرگانی مثل سوپراستار سینمای ایران

خبر ورزشی

مطالب مرتبط