بازیکنانی که مسی کنارشان راحت نبود/ نارضایتی پنهان لئو 

بازیکنانی که مسی کنارشان راحت نبود/ نارضایتی پنهان لئو بازی کردن کنار لیونل مسی آرزوی خیلی از فوتبالیست‌هاست، اما برخی از ستاره‌های فوتبال سابقه خوبی از همکاری با کاپیتان بارسلونا ندارند. خبر ورزشی

بازیکنانی که مسی کنارشان راحت نبود/ نارضایتی پنهان لئو

بازی کردن کنار لیونل مسی آرزوی خیلی از فوتبالیست‌هاست، اما برخی از ستاره‌های فوتبال سابقه خوبی از همکاری با کاپیتان بارسلونا ندارند.

بازیکنانی که مسی کنارشان راحت نبود/ نارضایتی پنهان لئو 

خبر ورزشی