20:22 - 1400/01/18

بازدید مدیران پرسپولیس از ورزشگاه جدید باشگاه

بازدید مدیران پرسپولیس از ورزشگاه جدید باشگاه مدیران باشگاه پرسپولیس و شهرداران مناطق ۱۸ و ۱۹ امروز چهارشنبه با حضور در ورزشگاه شهدای گمنام از شرایط این مجموعه، بازدید کردند . خبر ورزشی

بازدید مدیران پرسپولیس از ورزشگاه جدید باشگاه

بازدید مدیران پرسپولیس از ورزشگاه جدید باشگاه

مدیران باشگاه پرسپولیس و شهرداران مناطق ۱۸ و ۱۹ امروز چهارشنبه با حضور در ورزشگاه شهدای گمنام از شرایط این مجموعه، بازدید کردند .

بازدید مدیران پرسپولیس از ورزشگاه جدید باشگاه

خبر ورزشی

مطالب مرتبط