۰۷:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

این هم از هواپیمای اختصاصی تیم ملی ایران

این هم از هواپیمای اختصاصی تیم ملی ایران هواپیمای اختصاصی کیش‌ایر تا پایان مرحله انتخابی در اختیار تیم‌ملی فوتبال خواهد بود. خبر ورزشی

این هم از هواپیمای اختصاصی تیم ملی ایران

این هم از هواپیمای اختصاصی تیم ملی ایران

هواپیمای اختصاصی کیش‌ایر تا پایان مرحله انتخابی در اختیار تیم‌ملی فوتبال خواهد بود.

این هم از هواپیمای اختصاصی تیم ملی ایران

خبر ورزشی

مطالب مرتبط