۱۸:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

اینتر ۲ – ساسوئولو یک/ خیز افعی‌ها به سوی جام با یک برد دیگر

اینتر ۲ – ساسوئولو یک/ خیز افعی‌ها به سوی جام با یک برد دیگر در دیداری معوقه از رقابت‌های سری‌آ ایتالیا، اینتر به پیروزی مهمی دست یافت. خبر ورزشی

اینتر ۲ – ساسوئولو یک/ خیز افعی‌ها به سوی جام با یک برد دیگر

اینتر ۲ – ساسوئولو یک/ خیز افعی‌ها به سوی جام با یک برد دیگر

در دیداری معوقه از رقابت‌های سری‌آ ایتالیا، اینتر به پیروزی مهمی دست یافت.

اینتر ۲ - ساسوئولو یک/ خیز افعی‌ها به سوی جام با یک برد دیگر

خبر ورزشی

مطالب مرتبط