اُفت ۵ هزار واحدی شاخص کل در یک اردیبهشت ماه

امروز شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش اندیشه معاصر؛ امروز چهارشنبه (یک اردیبهشت ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحدی قرار گرفت.

 

 

اُفت ۵ هزار واحدی شاخص کل در یک اردیبهشت ماه

امروز نماد‌های فولاد ، فملی، فارس ، شستا ، شتران ، خودرو و شپنا بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
شستا ۱۱,۵۸۰
(۷۸۲.۴۴)
فملی ۱۱,۱۴۰
(۷۰۱.۲۹)
شپنا ۱۱,۱۲۰
(۶۴۷.۱۹)
فولاد ۱۲,۲۳۰
(۶۲۸.۱۵)
فارس ۹,۲۱۰
(۵۰۳.۱۷)
خودرو ۲,۱۶۰
(۴۵۳.۳۲)
شتران ۹,۰۲۰
(۴۳۲.۰۴)

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۳.۸۷ واحدی وارد کانال  ۱۷  هزار و ۷۶۰ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
ذوب ۳,۵۰۴
(۷.۶۱)
سمگا ۲۹,۷۴۳
(۶.۰۲)
شگویا ۸,۶۲۹
(۴.۷۴)
آریا ۸۵,۶۸۸
(۱.۴۳)
زاگرس ۲۰۴,۳۵۴
(۱.۲۳)
بجهرم ۲,۵۸۴
(۱.۰۹)
مارون ۱۵۶,۲۲۴
(۰.۴۸)