10:04 - 1400/01/18

اُفت ۵ هزار واحدی شاخص کل بورس امروز ۱۸ فروردین

به گزارش اندیشه معاصر، امروز چهارشنبه (۱۸ فروردین ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۵۵ هزار واحدی قرار گرفت.امروز نماد‌های فولاد، فملی، شپنا، شستا، خودرو و شتران  و  وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته ...

اُفت ۵ هزار واحدی شاخص کل بورس امروز ۱۸ فروردین

به گزارش اندیشه معاصر، امروز چهارشنبه (۱۸ فروردین ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۵۵ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نماد‌های فولاد، فملی، شپنا، شستا، خودرو و شتران  و  وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادقیمت پایانیتاثیر
فولاد۱۲,۷۷۰(۹۹۳.۱۳)
فملی۱۲,۰۰۰(۷۰۰.۲۷)
شستا۱۱,۰۷۰(۶۷۴.۷۶)
شپنا۱۲,۶۹۰(۴۷۵.۱۸)
خودرو۲,۴۰۰(۳۰۱.۷۷)
شتران۹,۹۴۰(۳۰۰.۱۲)
وبملت۳,۹۷۰(۲۰۷.۱۲)

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۳.۷۳ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۹۱۲ واحدی شد.

نمادقیمت پایانیتاثیر
میدکو۳۱,۹۷۱۴.۳۹
آریا۸۶,۳۲۱(۲.۵۲)
وهور۲,۱۰۸۱.۲۷
شگویا۹,۵۰۷(۱.۱۳)
بجهرم۲,۸۷۸(۰.۹۹)
ذوب۳,۹۴۶(۰.۸۱)
مادیرا۸,۶۷۹(۰.۵۵)

اُفت ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱۸ فروردین ماه

انتهای پیام/ ​

مطالب مرتبط