اُفت ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس امروز ۲۱ فروردین ماه

امروز شاخص کل بورس با اُفت ۴ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۵ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش اندیشه معاصر؛ امروز شاخص کل بورس با اُفت ۴ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۵ هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز شنبه (۲۱ فروردین ماه) شاخص کل بورس با اُفت  ۴هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۵ هزار واحدی قرار گرفت.

 

اُفت۴هزار  واحدی شاخص کل بورس در ۲۱ فروردین ماه

امروز نمادهای فولاد، فملی، شستا، کچاد ، وبملت ، تاپیکو و فخوز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

 

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد ۱۲,۴۷۰ (۱۳۰۷.۶۶)
شستا ۱۰,۸۴۰ (۷۴۶.۳)
فملی ۱۱,۷۷۰ (۷۰۰.۷۶)
وبملت ۳,۹۰۰ (۲۰۷.۲۷)
تاپیکو ۱۱,۳۶۰ (۱۴۲.۷۸)
فخوز ۱۴,۲۴۰ (۱۲۵.۱۳)
کچاد ۲۳,۳۷۰ (۱۲۵.۰۱)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

 

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۲.۳۷ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۹۰۲  واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
بپاس ۸۹,۰۹۶ (۱۵.۵۴)
وهور ۲,۲۶۳ ۷.۵
آریا ۸۴,۴۹۷ (۶.۸۸)
زاگرس ۲۰۳,۶۴۸ (۱.۷۴)
ومهان ۱۲,۹۲۶ (۱.۵۹)
صبا ۷,۷۳۸ (۱.۱۹)
هرمز ۱۴,۱۱۸ (۰.۷۷)