اولین تصاویر از سانتریفیوژ بومی IR-۹+ فیلم

​در پانزدهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته‌ای و با دستور رئیس‌جمهور ، گازدهی به ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژ در مجتمع غنی‌سازی نطنز انجام و همچنین تست مکانیکی سانتریفیوژ IR-9 آغاز شد و مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت. افکار

​در پانزدهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته‌ای و با دستور رئیس‌جمهور ، گازدهی به ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژ در مجتمع غنی‌سازی نطنز انجام و همچنین تست مکانیکی سانتریفیوژ IR-9 آغاز شد و مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

افکار