۰۷:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

اولتیماتوم به مرد نارنجی

اولتیماتوم به مرد نارنجی مدیران باشگاه سایپا به خاطر کسب نتایج ضعیف به سرمربی تیم فوتبال این باشگاه اولتیماتوم دادند. خبر ورزشی

اولتیماتوم به مرد نارنجی

اولتیماتوم به مرد نارنجی

مدیران باشگاه سایپا به خاطر کسب نتایج ضعیف به سرمربی تیم فوتبال این باشگاه اولتیماتوم دادند.

اولتیماتوم به مرد نارنجی

خبر ورزشی

مطالب مرتبط