انرژی هسته‌ای به چه دردی می‌خورد؟/ اینفوگرافی

در حال حاضر علوم و فناوری هسته‌ای به عنوان فناوری برتر (های تک) محسوب می‌شود. امروزه تاثیر این علوم بر افزایش دانش بشری غیرقابل تردید است و می‌تواند به عنوان یک عنصر اساسی و مبنای ضروری برای توسعه پایدار به شمار آید. افکار اخبار مرتبط: ویتامین B12 دقیقا به چه دردی می خورد؟ آیا توافق […]

در حال حاضر علوم و فناوری هسته‌ای به عنوان فناوری برتر (های تک) محسوب می‌شود.

امروزه تاثیر این علوم بر افزایش دانش بشری غیرقابل تردید است و می‌تواند به عنوان یک عنصر اساسی و مبنای ضروری برای توسعه پایدار به شمار آید.

اینفوگرافی

افکار