07:27 - 1400/01/18

امضای قرارداد فدراسیون فوتبال با هواپیمایی کیش‌ایر

امضای قرارداد فدراسیون فوتبال با هواپیمایی کیش‌ایر هواپیمای اختصاصی کیش‌ایر تا پایان مرحله انتخابی در اختیار تیم‌ملی فوتبال خواهد بود. خبر ورزشی

امضای قرارداد فدراسیون فوتبال با هواپیمایی کیش‌ایر

امضای قرارداد فدراسیون فوتبال با هواپیمایی کیش‌ایر

هواپیمای اختصاصی کیش‌ایر تا پایان مرحله انتخابی در اختیار تیم‌ملی فوتبال خواهد بود.

امضای قرارداد فدراسیون فوتبال با هواپیمایی کیش‌ایر

خبر ورزشی

مطالب مرتبط