افشاگری تکان دهنده پس از ۲۰ سال/ ملی‌پوشان ایران شبانه در بحرین به دریا رفتند!

افشاگری تکان دهنده پس از ۲۰ سال/ ملی‌پوشان ایران شبانه در بحرین به دریا رفتند! سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت: فوتبال تنها ورزشی است که در چشم همه هست و اگر قرار باشد مسائلی مثل رمالی در آن پدیدار شود باید بگویم که این فوتبال ۲۰ سال به عقب خواهد رفت. خبر ورزشی

افشاگری تکان دهنده پس از ۲۰ سال/ ملی‌پوشان ایران شبانه در بحرین به دریا رفتند!

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت: فوتبال تنها ورزشی است که در چشم همه هست و اگر قرار باشد مسائلی مثل رمالی در آن پدیدار شود باید بگویم که این فوتبال ۲۰ سال به عقب خواهد رفت.

افشاگری تکان دهنده پس از ۲۰ سال/ ملی‌پوشان ایران شبانه در بحرین به دریا رفتند!

خبر ورزشی