اعتراض پرسپولیس به روند رسیدگی به پرونده استقلال

مصطفی لشگری استوری جدیدی منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ،مصطفی لشگری، مدیرروابط عمومی پرسپولیس با انتشار یک استوری علیه استقلال موضع گرفت:

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.