اطلاعیه واریز حقوق فروردین ماه ۱۴۰۰ فرهنگیان

حقوق فروردین ماه ۱۴۰۰ فرهنگیان و شاغلین رسمی و پیمانی بصورت نظام هماهنگ ( پایا ) درسطح کشور در حال پرداخت است. ان شاا… تمامی استان ها به مرور واریز خواهد شد. فرآیند پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۰شاغلین رسمی و پیمانی بصورت نظام هماهنگ ( پایا ) از عصر روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ درسطح کشور آغاز شد. […]

حقوق فروردین ماه ۱۴۰۰ فرهنگیان و شاغلین رسمی و پیمانی بصورت نظام هماهنگ ( پایا ) درسطح کشور در حال پرداخت است.

ان شاا… تمامی استان ها به مرور واریز خواهد شد.

فرآیند پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۰شاغلین رسمی و پیمانی بصورت نظام هماهنگ ( پایا ) از عصر روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ درسطح کشور آغاز شد. واریزی این فروردین ۱۴۰۰ نیز با حکم قبلی اسفندماه خواهد بود.

علت تاخیر در پرداخت حقوق فروردین هر سال چیست؟

دقت نظر به صورتجلسات مشترک کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه برای سه ماه مالی دولت، تاخیر در ارسال متن نهائی جداول بودجه جهت ابلاغ از سازمان برنامه و بودجه به وزارت اموراقتصادی و دارایی و خزانه، ضمن عذر خواهی بایت خبر واریز حقوق در ۳۱ فروردین ماه علت تاخیر واریز حقوق فروردین هر سال می باشد.

افکار