۲۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

ارائه خدمات حقوقی رایگان به تمامی شهروندان

جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که اقداماتی که وکلای معاضدتی کانون‌های وکلا انجام داده‌اند چگونه بوده است، اظهار کرد: اداره‌ای تحت عنوان اداره معاضدت اقتصادی در کانون‌های وکلا در تمامی استان‌های ک...

ارائه خدمات حقوقی رایگان به تمامی شهروندان

جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که اقداماتی که وکلای معاضدتی کانون‌های وکلا انجام داده‌اند چگونه بوده است، اظهار کرد: اداره‌ای تحت عنوان اداره معاضدت اقتصادی در کانون‌های وکلا در تمامی استان‌های کشور وجود دارد که این اداره در استان تهران در خیابان سعدی واقع شده است.

وی در پاسخ به این سوال که در هر یک از این ادارات وکلا اقدام به انجام چه کاری می‌کنند بیان کرد: این دفاتر معاضدتی در زندان‌ها و تمامی مجتمع‌های قضائی وجود دارد و وکلای ما به صورت داوطلبانه و رایگان به اصحاب پرونده و افراد مشاوره‌های حقوقی می‌دهند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری درباره تعداد خدمات معاضدتی که ارائه می‌شود گفت: هر کدام از کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها می‌توانند نتایج دقیق درباره ارائه خدمات معاضدتی را بیان کنند.

کوشا تصریح کرد: باتوجه به اینکه اداره امور معاضدتی در خیابان سعدی تهران واقع شده است، ما در تمامی مجتمع‌های قضائی شعبه داریم که دفتر اداره معاضدتی در آنجا مشخص است.

افکار

مطالب مرتبط