07:52 - 1403/04/21

ادعای ضدآفتاب‌های مقاوم در برابر آب واقعی است؟

معاون سازمان غذاودارو گفت: «برای استفاده از ادعای ضدآفتاب مقاوم در برابر آب باید فرآورده آزمایش و ادعای مقاوم بودن در برابر آب ثابت شود.»

ادعای ضدآفتاب‌های مقاوم در برابر آب واقعی است؟

رؤیا مرجانیان معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: استفاده از عناوین «ضدآب» یا «ضدتعریق» برای ضدآفتاب‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و تمامی ضدآفتاب‌ها با گذشت زمان پاک می‌شوند.

 مرجانیان با اشاره به اینکه تولیدکنندگان کرم‌های ضدآفتاب مجاز به استفاده از عناوین تبلیغاتی غیرواقع روی محصولات نیستند، اظهار کرد: برای استفاده از ادعای ضدآفتاب مقاوم در برابر آب بایستی فرآورده آزمایش و ادعای مقاوم بودن در برابر آب ثابت شود و زمان مقاوم بودن به آب مشخص باشد.

وی افزود: همه ضدآفتاب‌ها، چه برچسب مقاوم در برابر آب داشته باشند یا نداشته باشند، باید دستورالعمل‌هایی را در مورد زمان استفاده مجدد را روی برچسب خود درج کنند تا از محافظت پوست اطمینان حاصل شود.

معاون اداره کل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: ضدآفتاب‌ها به اشکال مختلف از جمله لوسیون‌ها، کرم‌ها، ژل‌ها، استیک‌ها و اسپری‌ها در دسترس هستند. دستورالعمل استفاده از محصولات ضدآفتاب بسته به شکل آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. باید همیشه قبل از استفاده از یک محصول ضدآفتاب برچسب آن را بخوانید.

مطالب مرتبط