اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات واکسن کرونا

رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت: برای وارد کردن واکسن کرونا، مبلغ یکصد میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. دریافت ۶ MB مهر

اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات واکسن کرونا

رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت: برای وارد کردن واکسن کرونا، مبلغ یکصد میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است.

دریافت ۶ MB مهر