در حالی که هواداران پرسپولیس شاهد بودند پیش از این استوکس پس از رفتن به مرخصی به ایران بازنگشت اما لوکادیا حرفه ای رفتار کرد و سر موقع و با پایان مرخصی به تهران بازگشت تا در تمرینات پرسپولیس شرکت کند.
اخبار پرسپولیس| آقای گل محبوب هواداران به ایران بازگشت+جزئیات

اخبار پرسپولیس| آقای گل محبوب هواداران به ایران بازگشت+جزئیات