آیا دولت باوجود ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئولیت گرانی را می‌پذیرد؟

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس،در توئیتی نوشت: در موضوع FATF‌ و نیز تصویب قانون اقدام راهبردی، دولت با لحن تهدیدآمیز به مجمع تشخیص و مجلس هشدار داد که مسئولیت عواقب تصمیم خود را بپذیرند. اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی با اصرار دولت وارد بودجه شده […]

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس،در توئیتی نوشت:

در موضوع FATF‌ و نیز تصویب قانون اقدام راهبردی، دولت با لحن تهدیدآمیز به مجمع تشخیص و مجلس هشدار داد که مسئولیت عواقب تصمیم خود را بپذیرند.

اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی با اصرار دولت وارد بودجه شده ولی کماکان شاهد افزایش قیمت در کالاهای اساسی هستیم آیا دولت مسئولیت گرانی را می‌پذیرد؟

افکار