06:27 - 1400/01/18

آغاز واکسیناسیون کرونا در اردوی حریف آسیایی استقلال

آغاز واکسیناسیون کرونا در اردوی حریف آسیایی استقلال بازیکنان الاهلی عربستان قبل از دیدار با استقلال در لیگ قهرمانان آسیا واکسن کرونا می زنند. خبر ورزشی

آغاز واکسیناسیون کرونا در اردوی حریف آسیایی استقلال

آغاز واکسیناسیون کرونا در اردوی حریف آسیایی استقلال

بازیکنان الاهلی عربستان قبل از دیدار با استقلال در لیگ قهرمانان آسیا واکسن کرونا می زنند.

آغاز واکسیناسیون کرونا در اردوی حریف آسیایی استقلال

خبر ورزشی

مطالب مرتبط