آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهر‌ها تا ۱۸ فروردین

آخرین وضعیت شهرستان‌ها در اپلیکیشن ماسک قرار گرفت.

 به گزارش اندیشه معاصر؛  آخرین وضعیت شهرستان‌ها در اپلیکیشن ماسک قرار گرفت و بر اساس داده‌های اپلیکیشن ماسک، هم‌اکنون ۲۵۷ شهرستان، قرمز ۱۲۹ شهرستان نارنجی، ۵۱ شهرستان زرد و ۱۱ شهرستان آبی هستند.
 برای دیدن آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهر‌هاتا ۱۸ فروردین  اینجا کلیک کنید.